Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

downloding YouTube videos

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Copied from Fifefox:

Youtube switched to separate audio/video streaming technology for higher quality formats and no longer provides direct 720p (Since 24 September 2018)/1080p/mp3 streams. Converting these streams to downloadable formats for you needs powerful server infrastructure, therefore 1080p/mp3 downloading has been limited to PRO users. Read more at - https://videodroid.org/pro_upgrade.html. FREE users can download all formats in CACHE where some PRO users fetched the video/audio in past 24 hours, to test the feature you can try downloading popular videos.

If this is the case WHY should I use Firefox? There are other browsers!!!

Copied from Fifefox: Youtube switched to separate audio/video streaming technology for higher quality formats and no longer provides direct 720p (Since 24 September 2018)/1080p/mp3 streams. Converting these streams to downloadable formats for you needs powerful server infrastructure, therefore 1080p/mp3 downloading has been limited to PRO users. Read more at - https://videodroid.org/pro_upgrade.html. FREE users can download all formats in CACHE where some PRO users fetched the video/audio in past 24 hours, to test the feature you can try downloading popular videos. If this is the case WHY should I use Firefox? There are other browsers!!!

Giải pháp được chọn

Firefox, according to the message, allows PRO users to download. Therefore they are able to do it. Please don't cover it up by clouding the issue. Very simply, I will not be using Firefox. Thank you.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What and how YouTube protects their video steams is nothing firefox can do about it. Also Firefox has no software to download YouTube video streams so not sure what your referring to here.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Firefox, according to the message, allows PRO users to download. Therefore they are able to do it. Please don't cover it up by clouding the issue. Very simply, I will not be using Firefox. Thank you.

Hữu ích?

more options

The https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/easy-youtube-video-download/ is a third-party Extension for Firefox and is not made by Mozilla.

Mozilla nor the Firefox web browser has anything to do with the Express or Pro version of the Easy Youtube Video Downloader extensions.

This could be the authors way of convincing people to pay for an extension as a way to download Youtube videos.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.