Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Change the color of visited Links

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Clemens Ratte-Polle

more options

I can change the color of links and background in Firefox options. But i want only to change the colour of visited links on all pages and NOT also the colors of background and text. These 2 options are connected which is not practically i mean.

Are there addons who could do this? thx

I can change the color of links and background in Firefox options. But i want only to change the colour of visited links on all pages and NOT also the colors of background and text. These 2 options are connected which is not practically i mean. Are there addons who could do this? thx

Giải pháp được chọn

I don't know about add-ons but you could change this preference in about:config. browser.visited_color There is also browser.visited_color.dark.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

This addon seems to fit, it uses the FF options colors :) visited link enabler https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/visited-link-enabler/

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I don't know about add-ons but you could change this preference in about:config. browser.visited_color There is also browser.visited_color.dark.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox

Hữu ích?

more options

Terry schrieb

thanks! :) for translation ;) https://color-hex.org/

Firefox should get such option to change without about:config

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.