Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pined tabs

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I love Firefox and usually work with a well organized set of about 40 tabs that are pinned for easy access. Occasionally i will open a page in "new window" so that I can make better use of multiple screens. If I inadvertently or quickly close the window with all my pinned tabs first, and then close the singular "new" window, all my tabs are gone. and of course the open previous or recently closed window only opens the on with no tabs. Is it possible to save the all tabs, or a "master" or "default" window?

I love Firefox and usually work with a well organized set of about 40 tabs that are pinned for easy access. Occasionally i will open a page in "new window" so that I can make better use of multiple screens. If I inadvertently or quickly close the window with all my pinned tabs first, and then close the singular "new" window, all my tabs are gone. and of course the open previous or recently closed window only opens the on with no tabs. Is it possible to save the all tabs, or a "master" or "default" window?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you notice that you have an unnoticed window then you can use "History -> Recently Closed Windows" to restore this closed window. This should also work after opening Firefox.

Use one of these to close Firefox if you are currently doing that by clicking the close X on the Firefox Title bar, especially if you have multiple windows open to prevent losing tabs in unnoticed windows.

  • "3-bar" menu button -> Exit (Power button)
  • Windows: File -> Exit
  • Mac: Firefox -> Quit Firefox
  • Linux: File -> Quit

You can save a backup copy of sessionstore.jsonlz4 in the Firefox profile folder with only the pinned tab and one regular tab to be able to restore this file in case you lost those pinned tabs. sessionstore.jsonlz4 is only present when Firefox is close.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.