Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Support

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I'd like to ask a question. Is this the Mozilla money transfer address: support_moz ? Thank you! Alex Fisher, Mozilla, Windows10; Vienna , Austria. [email removed from public]

I'd like to ask a question. Is this the Mozilla money transfer address: support_moz ? Thank you! Alex Fisher, Mozilla, Windows10; Vienna , Austria. [email removed from public]

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hello! I have a problem with my bank. The address in this problem was: support_moz . It is important for me to know whether this address belongs to Mozilla or not. Thank you.

more options

Unlikely. Only "Mozilla Foundation" accepts donations.

Được chỉnh sửa bởi TyDraniu vào

more options

Not sure what "support_moz" refers to.

If you want to donate to Mozilla then see https://donate.mozilla.org/


https://donate.mozilla.org/faq/