Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

downloading

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

is it possible if you can download firefox on chrome os

is it possible if you can download firefox on chrome os

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Were you not able to find a Chrome O/S version from Firefox download site?

Hữu ích?

more options

Here is a link to the relevant support article.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/run-firefox-chromeos

Hữu ích?

more options

Dropa said

Were you not able to find a Chrome O/S version from Firefox download site?

Dropa, If you do not know, then do some research on the options of installing a version of Firefox on Chrome OS. Depending on hardware and such you may be able to install Android version or Linux version.

ex: https://support.mozilla.org/en-US/kb/run-firefox-chromeos

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.