Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can not get

more options

I can not get Farm Town on Facebook any more. Does this have anything to do with Firefox?

I can not get Farm Town on Facebook any more. Does this have anything to do with Firefox?

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is that the same as Farmville 2? It's hard to keep track...

Many of the old Flash games no longer run in web browsers in 2022, and the developers are providing downloads that run outside of your browser instead. You might check their site for more information.