Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

WE NEED WEB TRANSLATION TOOL!

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I can't use a lot web translation extension when I live in China.Because these translation programs are all based on Google translate.But I can't use Google translate in China,I hope FireFox will have translation tool just like edge.

I can't use a lot web translation extension when I live in China.Because these translation programs are all based on Google translate.But I can't use Google translate in China,I hope FireFox will have translation tool just like edge.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you use Bing ?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.