Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

default to a chinese website?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

When I enter the address of a website that I like the browser opens a chinese version of the same website. I try changing the address repeatedly and it always goes to the chinese website.

www.lomography.com goes to lomography.cn automatically. I can't change it.

I want to view the website in English (US).

Been trying to find my way through controls to change this but to no avail.

What do I do?

When I enter the address of a website that I like the browser opens a chinese version of the same website. I try changing the address repeatedly and it always goes to the chinese website. www.lomography.com goes to lomography.cn automatically. I can't change it. I want to view the website in English (US). Been trying to find my way through controls to change this but to no avail. What do I do?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Looks like a job for a vpn service. I've never used one at home. Where are you? I'm on the East Coast US and here is what I see.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.