Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Latest version of Firefox that will work with MAC OS X 10.11.6

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

What is the latest version of Firefox that will work with MAC OS X 10.11.6? It was working fine until I accidentally allowed it to be overridden with a newer version.

Thank you for the help!

Nate

Hi, What is the latest version of Firefox that will work with MAC OS X 10.11.6? It was working fine until I accidentally allowed it to be overridden with a newer version. Thank you for the help! Nate

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox 78.15.0 is the last version for your Mac OS X 10.11 platform (update channel: mozilla-mac-eol-esr1) and you will no longer receive updates, so you are out of luck if you can't update your OS. Current releases require Mac OS X 10.12 or newer.

Firefox 78.15.0 on the Mozilla CDN server:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.