Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

logging onto bookmarks

more options

I keep having to login. Mozilla isn't remembering my settings. All help is sincerely appreciated

I keep having to login. Mozilla isn't remembering my settings. All help is sincerely appreciated

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I suggest continuing in your earlier thread: https://support.mozilla.org/questions/1391464