Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

password

more options

Why cant i see my firefox password when i am logged into my account? if i anted to change it i wont know what it is as i selected the suggested pasword from firefo

Why cant i see my firefox password when i am logged into my account? if i anted to change it i wont know what it is as i selected the suggested pasword from firefo

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Ben, do you mean the password to your Firefox Account, or a website account? If you used one of those crazy random passwords, can you check whether it was saved in the Password Manager: Password Manager - Remember, delete and edit logins and passwords in Firefox.