Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

“Gah. Your tab just crashed.” On every tab

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Indigo

more options

Hi, I’m on my phone right now so apologies if there are any weird issues with the post. Currently the issue I am having is that all of my tabs (only one open currently, originally had more but I closed them) have been displaying the “Gah. Your tab just crashed.” error message. It doesn’t matter what site, it’s all the same. I don’t think I did anything out of the ordinary that would cause an issue like this. Firefox isn’t showing that it needs any updates, and I’ve tried closing and reopening the browser entirely, didn’t work. My computer seems to be working fine (Discord and all my other programs are still working) so I’m perplexed as to what could be the problem. Please help.

Hi, I’m on my phone right now so apologies if there are any weird issues with the post. Currently the issue I am having is that all of my tabs (only one open currently, originally had more but I closed them) have been displaying the “Gah. Your tab just crashed.” error message. It doesn’t matter what site, it’s all the same. I don’t think I did anything out of the ordinary that would cause an issue like this. Firefox isn’t showing that it needs any updates, and I’ve tried closing and reopening the browser entirely, didn’t work. My computer seems to be working fine (Discord and all my other programs are still working) so I’m perplexed as to what could be the problem. Please help.

Giải pháp được chọn

Had to restart. My whole computer. Goddammit.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Also, realized I didn’t clarify in the original post: while I’m on mobile right now, it is not the Firefox app that is having issues, it is the Windows browser.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Had to restart. My whole computer. Goddammit.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.