Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

pop up ads

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

how can I stop ALL pop up ads from appearing? I have checked "block pop up windows" on the security setting but I'm still getting lots of ads - thank you

how can I stop ALL pop up ads from appearing? I have checked "block pop up windows" on the security setting but I'm still getting lots of ads - thank you

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

Just to clarify, what are the websites where these pop-ups are appearing? Keen to understand what you are seeing as generally I see virtually none.

Are these pop-ups the GDPR cookie preferable notices?

more options

Locking this thread. Please continue here: