Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmarks

more options

i've just downloaded firefox onto a new laptop. my dead computer was synced to my tablet but i can't work out how to access my bookmarks

i've just downloaded firefox onto a new laptop. my dead computer was synced to my tablet but i can't work out how to access my bookmarks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did Sync recover *any* of your data from your Firefox account?