Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Request for Primary Password

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

All of a sudden, I keep getting a small window that pops up and wants my Primary Password. I have changed it three times and the Firefox says the change took place each time. Then, the pop up comes and I fill in my password and it pops up again and again and again and again. How do I get rid of this? It's driving me nuts!!!

All of a sudden, I keep getting a small window that pops up and wants my Primary Password. I have changed it three times and the Firefox says the change took place each time. Then, the pop up comes and I fill in my password and it pops up again and again and again and again. How do I get rid of this? It's driving me nuts!!!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you attach a screenshot?

Can you move this window around and does it look like the window you get when Firefox asks for the PP ? Are you possibly using Sync ?


Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.