Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

pdf file, winmail.dat file

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When i email a pdf file, firefox sees it as winmail.dat file, which i cannot open.bold text

When i email a pdf file, firefox sees it as winmail.dat file, which i cannot open.'''bold text'''

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I emailed a pdf to my other hotmail account and I still see a pdf. You need to provide more information.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Does the file work if you rename the file and give it a .pdf file extension ? If windows hides the .dat then enclose the filename in quotation marks: "winmail.pdf"

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.