Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

DNS over HTTPS cert

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi passand

more options

for some reason bitdefender keeps producing this with dns over https enabled on firefox 105.0.1. If I browse that url on a machine without bitdefender is throws an error too about the cert.

firefox.exe attempted to establish a connection relying on an untrusted certificate to mozilla.cloudflare-dns.com. We blocked the connection to keep your data safe since untrusted certificates are issued by unrecognized Certificate Authorities.

I can add an exception but the cert on this size seems to be invalid. Any ideas?

for some reason bitdefender keeps producing this with dns over https enabled on firefox 105.0.1. If I browse that url on a machine without bitdefender is throws an error too about the cert. firefox.exe attempted to establish a connection relying on an untrusted certificate to mozilla.cloudflare-dns.com. We blocked the connection to keep your data safe since untrusted certificates are issued by unrecognized Certificate Authorities. I can add an exception but the cert on this size seems to be invalid. Any ideas?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

After digging further I see that OpenDNS/Cisco Umbrella might be blocking the request too.

Được chỉnh sửa bởi passand vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.