Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to organize addons to groups?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Hello

Is there way how to organize my addons to groups on firefox toolbar? Let's say that I want to have folders or containers or groups for: video addons, shopping addons, searching addons, tabs addons, ... (see attached image).

Hello Is there way how to organize my addons to groups on firefox toolbar? Let's say that I want to have folders or containers or groups for: video addons, shopping addons, searching addons, tabs addons, ... (see attached image).
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If there is no FireFox default to do this - the only other options is if there is a Addon in FireFox Addon that would sort such Addon to category listing. You'll want to look at FireFox Addon for such option but I didn't see such listing for one unless it was named differently.

Hữu ích?

more options

If you open the Customize page you can move the add-on icons so that like are next to like and you can also place the 'groups' in different parts of the toolbars.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.