Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Fiverr.com no longer works properly.

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Since the lastest "update", (version 105.0.1) I can no longer access my messages inboxes on Fiverr.com. I get a drop-down message telling me that the website is slowing the browser and advising me to stop the page. Are you kidding me?! I'm TRYING to get some WORK done here! If I can't do it with Firefox, then I'll just have to quit using Firefox (again!) until you fix what you broke. You are interfering with my LIVELIHOOD here and I'm not having it!

Since the lastest "update", (version 105.0.1) I can no longer access my messages inboxes on Fiverr.com. I get a drop-down message telling me that the website is slowing the browser and advising me to stop the page. Are you kidding me?! I'm TRYING to get some WORK done here! If I can't do it with Firefox, then I'll just have to quit using Firefox (again!) until you fix what you broke. You are interfering with my LIVELIHOOD here and I'm not having it!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.