Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New Firefox ESR version?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Why is there no Firefox ESR version anymore since v102.3? Currently the last version of non-ESR is 106.

Why is there no Firefox ESR version anymore since v102.3? Currently the last version of non-ESR is 106.

Giải pháp được chọn

No, the last one is 105.0.1

Firefox 102.3 ESR has been released on September 20, a week ago.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

No, the last one is 105.0.1

Firefox 102.3 ESR has been released on September 20, a week ago.

more options