Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problems opening web pags since update

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

I now have Firefox 105.0.1, but since the update many web pages won't open, I just get the spinning circle. If I switch Firefox off and on again that fixes the problem for that site, but not for any others I subsequently try to open. I'm spending my whole day switching Firefox off and on again.

I now have Firefox 105.0.1, but since the update many web pages won't open, I just get the spinning circle. If I switch Firefox off and on again that fixes the problem for that site, but not for any others I subsequently try to open. I'm spending my whole day switching Firefox off and on again.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.