Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

DuckDuckGo Privacy Essentials ad

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

I usually use DuckDuckGo for searches. Since the last Firefox update, I get a popup ad for a "DuckDuckGo Privacy Essentials" add-on every time I (a) re-open Firefox and (b) search with DuckDuckGo. How can I stop this?

Thanks in advance for your help.

I usually use DuckDuckGo for searches. Since the last Firefox update, I get a popup ad for a "DuckDuckGo Privacy Essentials" add-on every time I (a) re-open Firefox and (b) search with DuckDuckGo. How can I stop this? Thanks in advance for your help.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Seems like it's coming from DuckDuckGo not from FireFox and could be result of the site your going to that is displaying that as well. You should check DuckDuckGo support about this.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.