Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

some app guy named KEVIN R keeps trying to get money from me

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

on the app extension page i have identity theft and i purposely draw attention to myself sort and stay in the sewer at the same time whie i figure out fi i wwant to press charges tellnthis guy to leave me alone ' i'm drawing attention to myself and protecting maybe someonw who should go to jail aka not me

on the app extension page i have identity theft and i purposely draw attention to myself sort and stay in the sewer at the same time whie i figure out fi i wwant to press charges tellnthis guy to leave me alone ' i'm drawing attention to myself and protecting maybe someonw who should go to jail aka not me

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

FireFox doesn't send or request money. You need to find out what malware was installed or stop going using that malware app. This requires you take to computer shop to remove if you can uninstall or remove the program.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.