Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

contant firefox updating . no time for grandkids so whos to blame !

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

bold texthow get rid of firefox update threat. to much wasted time. i can no longer recommend it to other people.ubuntu 22.04

'''bold text'''how get rid of firefox update threat. to much wasted time. i can no longer recommend it to other people.ubuntu 22.04

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There has been an planned update from 104.0.2 to 105.0 recently, but there has been a 105.0.1 version released to address an issue with placing the cursor in the location bar in a new tab. Based on user feedback they have decided to release a dot version update as soon as possible and that is likely what you noticed.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.