Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Email address and Facebook

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Two days ago I tried to log into my Facebook account of several years and was told my email address was not connected to the account. Having tried every which way possible to log in I simply cannot . Now I am being treated like a criminal by Facebook. Their website suggests I contact my emil provider hence this mail.

Two days ago I tried to log into my Facebook account of several years and was told my email address was not connected to the account. Having tried every which way possible to log in I simply cannot . Now I am being treated like a criminal by Facebook. Their website suggests I contact my emil provider hence this mail.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

FireFox browser isn't and nor provides support for FaceBook login issue or email account login problems. FireFox is just a forum for help on FireFox software/browser.

Được chỉnh sửa bởi Dropa vào

Hữu ích?

more options

monica165 said

Their website suggests I contact my email provider hence this mail.

Your email provider is the address after the @ of your email as you appear to have a @virginmedia.com email address and if the issue is with that email then you need to contact virginmedia support. Also the issue is with Facebook as nobody here or at Mozilla can do anything about your Facebook account.


Dropa said

FireFox is just a forum for help on FireFox software/browser.

This does not make sense.

Firefox in this case is a web browser as this is a community support forum run by the company Mozilla. The desktop Firefox web browsers is just one of the things being supported here as you can see on https://support.mozilla.org/en-US/

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.