Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

no replies to questions

more options

I just posted another question of the same problem that I have posted 3 times before. My questions get views but no replies. Is anyone there???

I just posted another question of the same problem that I have posted 3 times before. My questions get views but no replies. Is anyone there???

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Gilbert, sorry you didn't get a reply sooner. Could you continue in this thread:

https://support.mozilla.org/questions/1390434