Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox closes page or jumps to web addresses when I type in numbers

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Whenever I try to type in numbers on a web page, Firefox either closes the page or it opens the address bar on the browser. Sometimes it puts up a dialog box asking if I want to leave the page. It's very frustrating because Firefox is making it difficult to add a new credit card to my accounts. This started in the last few weeks, and I'm not aware of any new updates. I tried to refresh Firefox but this problem is continuing. I have a refurbished by Apple 2020 MacBook Pro running Monterey 12.4. I believe in Mozilla and would hate to go to Chrome as my main browser. Can you help me? [email removed from public]

''Whenever I try to type in numbers on a web page, Firefox either closes the page or it opens the address bar on the browser. Sometimes it puts up a dialog box asking if I want to leave the page. It's very frustrating because Firefox is making it difficult to add a new credit card to my accounts. This started in the last few weeks, and I'm not aware of any new updates. I tried to refresh Firefox but this problem is continuing. I have a refurbished by Apple 2020 MacBook Pro running Monterey 12.4. I believe in Mozilla and would hate to go to Chrome as my main browser. Can you help me? [email removed from public]

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.