Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Error message "You need to enable JavaScript to run this app." continues

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 162 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Allan Andersen

more options

Hi all

I'm a happy user of FF but have started to see issues with JavaScript (error message: You need to enable JavaScript to run this app.). I do the about:config correction and it sometimes works, but now the error is spreading to involve other pages - a page worked yesterday doesn't work today.

Is it just me?

//Allan, Sweden

Hi all I'm a happy user of FF but have started to see issues with JavaScript (error message: You need to enable JavaScript to run this app.). I do the about:config correction and it sometimes works, but now the error is spreading to involve other pages - a page worked yesterday doesn't work today. Is it just me? //Allan, Sweden

Giải pháp được chọn

Hi

If you disable the Disable Javascript add-on, you should find that you do not see the error message you are seeing when you visit some web sites.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hi

You should not need to change anything in about:config for this. Do you have any add-ons installed in Firefox?

Hữu ích?

more options

Hi Paul

Thanks a lot for your reply. Yes I do have add-ons installed:

LastPass ASP Grammely OneOnte Disable JavaScript (in order to fix this issue) Print Preview

//Allan

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hi

If you disable the Disable Javascript add-on, you should find that you do not see the error message you are seeing when you visit some web sites.

Hữu ích?

more options

Hi Paul

Many thanks for your response. I feel like an idiot as used the add to enable javascript. Thanks a lot for your help.

//Allan

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.