Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

very small cursor on Firefox via snap after upgrading to ubuntu 22.04.1 LTS

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi haimco2022

more options

HELLO very small cursor on Firefox windows (on all other windows the cursor size is normal) via snap after upgrading to ubuntu 22.04.1 LTS. how can i change it? Thank you

HELLO very small cursor on Firefox windows (on all other windows the cursor size is normal) via snap after upgrading to ubuntu 22.04.1 LTS. how can i change it? Thank you
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

i run firefox-bin from the folder as you offer. problem solved Thank-you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Try downloading Firefox from Mozilla, run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

What desktop? X11 or Wayland?


Operating System: openSUSE Tumbleweed 20220921 KDE Plasma Version: 5.25.5 KDE Frameworks Version: 5.98.0 Qt Version: 5.15.5 Kernel Version: 5.19.8-1-default (64-bit) Graphics Platform: X11 Processors: 8 × Intel® Xeon® CPU E3-1535M v5 @ 2.90GHz Memory: 62.7 GiB of RAM Graphics Processor: Mesa Intel® HD Graphics P530 Product Name: HP ZBook 17 G3

more options

desktop :x11 Thankyou

more options

i reinstall firefox but nothing changed i install 'big-cursor' ' it help a lot, the cursor is visible and i can work with but its still smaller than other windows thankyou

more options

desktop ubuntu 22

more options

Giải pháp được chọn

i run firefox-bin from the folder as you offer. problem solved Thank-you