Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Home Page Icon Missing

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Where is the Home Page Icon ??? ...After visiting a wrbsite I would like to go to the "Home Page" but there is no "Home Page Icon to click on, why???

Where is the Home Page Icon ??? ...After visiting a wrbsite I would like to go to the "Home Page" but there is no "Home Page Icon to click on, why???

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

In Firefox 87+ the Library and the Home button aren't present by default on the Navigation Toolbar and you need to drag them out of the Customize palette to the toolbar.