Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox issues

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Hi!

I've a problem with my Firefox! Each time I try to launch it, I get the same annoying message: "Oops! Your tab just crashed. We can help. Choose Restore this tab"

But whatever I do, either clicking on the Restore Tab, or trying to open any page, it doesn't do nothing at all, it remains on that page!

Photo included.

Please help!

Thank you!

Hi! I've a problem with my Firefox! Each time I try to launch it, I get the same annoying message: "Oops! Your tab just crashed. We can help. Choose Restore this tab" But whatever I do, either clicking on the Restore Tab, or trying to open any page, it doesn't do nothing at all, it remains on that page! Photo included. Please help! Thank you!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.