Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Browser

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I have Windows Vista with Mozilla Firefox as my browser Apparantly I NEED TO DOWNLOAD THE LATEST VERSION TO ALLOW MY BROWSER TO WORK PROPERLY PLEASE HELP

I have Windows Vista with Mozilla Firefox as my browser Apparantly I NEED TO DOWNLOAD THE LATEST VERSION TO ALLOW MY BROWSER TO WORK PROPERLY PLEASE HELP

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

The latest version for Vista is 52.9. You have to upgrade your OS to at least 7.

more options

Sorry what does upgrade my OS to at least 7 mean please?

more options

Time to buy or build newer computer running Windows 7 or better.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

Duplicate of /questions/1389818 thread.

Please keep your replies on one thread on same subject and not create new threads to reply.