Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mozilla Firefox

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Apparantly I need to download the latest version of Mozilla Firefox to enable my browser to work properly Please help

Apparantly I need to download the latest version of Mozilla Firefox to enable my browser to work properly Please help

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

jandsfowler said

Apparantly I need to download the latest version of Mozilla Firefox to enable my browser to work properly Please help

It appears you are using Windows Vista?

Of so then the most current version of Firefox you can run on Vista (and WinXP) was the old EOL Firefox 52.9.0 esr you appear to be using.

The Firefox versions since 530.0 and later has required Windows 7 at minimum to run. Either you can update Windows to 7 or later (windows 10 would be best option) or you could try dual booting with a light Linux distro to use the current versions of Firefox.

If you do try Linux, I suggest to use a lighter desktop like Xfce and not the heavier KDE or Gnome and make sure packages like FFmpeg is installed.

from https://www.mozilla.org/firefox/53.0/system-requirements/

Windows Operating Systems (32-bit and 64-bit) Windows 7 Windows 8 Windows 10

Được chỉnh sửa bởi James vào