Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to browse in private window

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 91 lượt xem
more options

Few websites in the Private mode are not working;for Eg When Facebook web page is opened on a private window,The webpage does not run...On the address bar I notice Facebook.com/?logout_reason=0&post_logout=1. The webpage keeps loading after this.Same website works properly on Open or Public Browser.Tried clearing cache,cookies and site data but did not work.

Few websites in the Private mode are not working;for Eg When Facebook web page is opened on a private window,The webpage does not run...On the address bar I notice '''Facebook.com/?logout_reason=0&post_logout=1'''. The webpage keeps loading after this.Same website works properly on Open or Public Browser.Tried clearing cache,cookies and site data but did not work.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.