Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Firefox can't find printer

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I am running Unix Ubuntu 22.04 with Firefox 104.0.01 (64 bit). My Canon LBP 6230DW works fine in my word processor and in Chrome, but it does not show up in the Printer destination field when I am in Firefox. The only print option is to "Save as PDF." How do I get the Canon to be a print destination in Firefox?

This is my second request because I can't find my original question. jonzn4SUSE has asked me to upload print screens, which are attached. Carl ([email removed from public])

I am running Unix Ubuntu 22.04 with Firefox 104.0.01 (64 bit). My Canon LBP 6230DW works fine in my word processor and in Chrome, but it does not show up in the Printer destination field when I am in Firefox. The only print option is to "Save as PDF." How do I get the Canon to be a print destination in Firefox? This is my second request because I can't find my original question. jonzn4SUSE has asked me to upload print screens, which are attached. Carl ([email removed from public])
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

You should be receiving an email from the original question.