Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 104.0.1 not detecting downloadhelper companion app

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Firefox is not detecting the DownloadHelper Companion app, even though it is installed in my Ubuntu 22.04 Linux OS.

Firefox is not detecting the DownloadHelper Companion app, even though it is installed in my Ubuntu 22.04 Linux OS.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Is this the app you're using? https://www.downloadhelper.net/install-coapp You should post your question on their support page. https://groups.google.com/g/video-downloadhelper-q-and-a

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

I would also test it with Firefox from Mozilla. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release