Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox settings.

more options

Why I cannot change these settings:

  • Use custom settings for history
  • Firefox will remember your browsing, download, form, and search history.
  • Always use private browsing mode

I need this setting:

  • Never remember history

Or, maybe, that is the same?

Why I cannot change these settings: * Use custom settings for history * Firefox will remember your browsing, download, form, and search history. * Always use private browsing mode I need this setting: * Never remember history Or, maybe, that is the same?

Được chỉnh sửa bởi Constantin137 vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Exactly. 'Always use private browsing mode' uses the same settings as 'Never remember history' and 'Private browsing window'

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.