Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Printing from Website, Images are magnified and cutoff, Text is okay

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bjennings21

more options

Trying to print from a County Property Record that has a mixture of text and images (such as floor plan's, house pictures, etc). The print preview shows correctly. All images are full view and to scale, text is clear and to scale. The paper printout however has all of the Images magnified and only part of the Image is showing within the image frame. All text prints fine. I can print to a pdf and all is good matching the print preview. I can then print from the pdf and all is still good on paper. The Problem is only when printing directly from the website print preview to paper. I do not have any problems printing the same website from Safari or Chrome. I have tried from my home network, my Mac to my Brother printer. Then from a friends home network, their Mac to their Brother and HP printers and the issue is the same. Definitely not a hardware issue and same symptoms on different instances of Firefox. My workaround is to first print to pdf and then print the pdf to paper but would prefer a direct solution. Appreciate any help in resolving!

Trying to print from a County Property Record that has a mixture of text and images (such as floor plan's, house pictures, etc). The print preview shows correctly. All images are full view and to scale, text is clear and to scale. The paper printout however has all of the Images magnified and only part of the Image is showing within the image frame. All text prints fine. I can print to a pdf and all is good matching the print preview. I can then print from the pdf and all is still good on paper. The Problem is only when printing directly from the website print preview to paper. I do not have any problems printing the same website from Safari or Chrome. I have tried from my home network, my Mac to my Brother printer. Then from a friends home network, their Mac to their Brother and HP printers and the issue is the same. Definitely not a hardware issue and same symptoms on different instances of Firefox. My workaround is to first print to pdf and then print the pdf to paper but would prefer a direct solution. Appreciate any help in resolving!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

That is a problem on Mac, see:

Hữu ích?

more options

Thank you for the pointer to similar issue and a future fix. I see that version 104 for Mac is out but that update does not yet resolve the issue.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.