Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Error code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 208 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Error code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE

Error code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Error code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE

more options

This means that the server's certificate has been revoked and that the website needs to acquire a new certificate. You can check the server.