Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Why is firefox trash?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Firefox is literally the worst browser now, im so sick of opening a new tab and seeing all these woke ass news on the homepage/ads. uninstalling this total piece of trash, if you use firefox you are [derogatory]

Firefox is literally the worst browser now, im so sick of opening a new tab and seeing all these woke ass news on the homepage/ads. uninstalling this total piece of trash, if you use firefox you are [derogatory]

Được chỉnh sửa bởi Andrew vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Được chỉnh sửa bởi James vào