Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After Ubuntu 22.04 upgrade bookmarks were lost, backups deleted so how to restore. Many suggested aways did not work.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi r58black

more options

Is there a link where Mozilla Firefox stores them independently of the snap version of Firefox?

Restore button shows nothing.

Backups show nothing.

Is there a link where Mozilla Firefox stores them independently of the snap version of Firefox? Restore button shows nothing. Backups show nothing.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I just updated Ubuntu. I lost all of my bookmarks which I had organized for many years. The restore function did not resolve it either.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.