Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Crashing on old iMac

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi willjoe24421

more options

Hi, I have an old mid 2011 iMac running on OS High Sierra 10.13.6. I have updated to the latest version, I restarted my computer, and Firefox crashes suddenly at least a couple of times a week, if not more. Is this a problem that can be fixed or is this just going to be the status quo now?

Thanks for any help or suggestions that may help. Mz. C

Hi, I have an old mid 2011 iMac running on OS High Sierra 10.13.6. I have updated to the latest version, I restarted my computer, and Firefox crashes suddenly at least a couple of times a week, if not more. Is this a problem that can be fixed or is this just going to be the status quo now? Thanks for any help or suggestions that may help. Mz. C

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

If you have submitted crash reports, please post the IDs of one or more recent crash reports that start with "bp-".

  • bp-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

You can find the report ID of recent crash reports on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page.

  • click the "All Crash Reports" button on this page to open the about:crashes page and see all crash reports.

Alternatively you can open about:crashes via the location/address bar.

See also:

Hữu ích?

more options

Thanks for your help. I followed your directions and it said I have no crash reports. How do I set Firefox to submit crash reports so I can post that information?

Thanks, Mz. C

Hữu ích?

more options

Sorry, also, no box appears when Firefox crashes. It just vanishes.

Hữu ích?

more options

If Firefox is still crashing after an update, you can try booting your Mac into Safe Mode. The process is different for Apple silicon and Intel Macs, so you should ensure that you use the method appropriate to your model.

Regards, Will

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.