Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Syncing on multiple computers

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jessee8991

more options

Hi,

I use firefox on both a work and home computer, as well as my phone (iOS). I have sync active on all three devices, yet the synced tabs only ever shows one device's tabs. On both computers, the iOS tabs are all that displays in synced tabs, and on iOS, only one of the two computer's tabs are shown, and often with the wrong name - I haven't found out what determines which computer's tabs shows in the synced tabs menu or which name is used, but it definitely isn't which computer was used more recently, for either requirement.

Hi, I use firefox on both a work and home computer, as well as my phone (iOS). I have sync active on all three devices, yet the synced tabs only ever shows one device's tabs. On both computers, the iOS tabs are all that displays in synced tabs, and on iOS, only one of the two computer's tabs are shown, and often with the wrong name - I haven't found out what determines which computer's tabs shows in the synced tabs menu or which name is used, but it definitely isn't which computer was used more recently, for either requirement.

Giải pháp được chọn

Have you tried the sign out option on the device(s) that's not showing? Then go to the device and make sure it's signed out and then sign back in.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Can you post similar screenshot showing synced devices and connected services from accounts.firefox.com?

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Here is the list of devices. Weirdly enough, I used the home computer over the weekend (and essentially every day) but it isn't reporting use in the last week.

Also not sure why it is listing phone separately from "iOS"

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Have you tried the sign out option on the device(s) that's not showing? Then go to the device and make sure it's signed out and then sign back in.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Do not know why this worked this time when I thought it didn't before, but it worked.

Thank you for your help!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.