Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I transfer my bookmarksto Chrome IN THE SAME order as I have them in my Firefox? I know how to transfer them, but I need them in the same order as I have them in Firefox

more options

How can I transfer my bookmarks to Chrome IN THE SAME order as I have them in my Firefox? I know how to transfer them, but I need them in the same order as I have them in Firefox

How can I transfer my bookmarks to Chrome IN THE SAME order as I have them in my Firefox? I know how to transfer them, but I need them in the same order as I have them in Firefox

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi Erin, I don't know how Chrome's bookmark importer works. If it isn't doing what you expect, you could try asking on Google's forum for Chrome: https://support.google.com/chrome/community/?hl=en&gpf=%23!forum%2Fchrome

more options

I see this is a duplicate of https://support.mozilla.org/questions/1385045 so I cross-posted over there and suggest we close this thread.