Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Videos not working

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi goodgbb

more options

After few hours of using Firefox, sometimes I could not play videos on any websites (such as Youtube, etc). Restarting Firefox or Windows could fix the issue, but then it randomly happen again and again after a long usage of Firefox for few hours.

Is there any idea to fix this problem?

After few hours of using Firefox, sometimes I could not play videos on any websites (such as Youtube, etc). Restarting Firefox or Windows could fix the issue, but then it randomly happen again and again after a long usage of Firefox for few hours. Is there any idea to fix this problem?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Did you try this in Firefox Private Mode window to verify it's not a Addon caused issue.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/private-browsing-use-firefox-without-history

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Thank you Dropa, it works! then I disabled some Addons to make it plays again. ♥

Dropa said

Did you try this in Firefox Private Mode window to verify it's not a Addon caused issue. https://support.mozilla.org/en-US/kb/private-browsing-use-firefox-without-history