Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

setting home page on firefox. directions do not work because no options button . windows 11

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

can not set home page. following instructions options button does not show. windows11

can not set home page. following instructions options button does not show. windows11

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Note that you can open your preferred home page in a tab and drag this tab to the toolbar Home button to set this page as the home page.

In Firefox 87+ the Library and the Home button aren't present by default on the Navigation Toolbar and you need to drag them out of the Customize palette to the toolbar.

You need to look for Settings (formerly: Options/Preferences).