Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FireFox bug: You know the line that appears when you press on a box thats for typing? I have it bugged

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Where ever I press my left click on any text the line that shows when pressing on an area for typing appears... It doesnt allow me to type but it is sooo annoying plus sometimes it prevents me from pressing on buttons of some websites.

Where ever I press my left click on any text the line that shows when pressing on an area for typing appears... It doesnt allow me to type but it is sooo annoying plus sometimes it prevents me from pressing on buttons of some websites.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Cat's fault. Press F7.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Cat's fault. Press F7.

Hữu ích?

more options

Note that this is about the caret browsing accessibility feature.

You can possibly disable the F7 shortcut via the about:config page.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.