Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Windows 10; Firefox; GOOGLE "Region Settings"

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Windows 10; Firefox; GOOGLE "Region Settings" locale is blocked to default region; "show more" ... nothing happens. This is a new problem. I have re-installed Firefox several times without being able to correct the fault. I used system restore to revise system date and still the problem persists. I have checked settings but cannot seem to find anything that will solve the problem.

Windows 10; Firefox; GOOGLE "Region Settings" locale is blocked to default region; "show more" ... nothing happens. This is a new problem. I have re-installed Firefox several times without being able to correct the fault. I used system restore to revise system date and still the problem persists. I have checked settings but cannot seem to find anything that will solve the problem.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.