Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost profile after Linux upgrade from 20.04 LTS to 22.04 LTS.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Upgraded from Ubuntu 20.04 LTS to Ubuntu 22.04 LTS. This forcibly converted Firefox to a "Snap" version. The new version won't find or use any of the old profile information. So I've lost all my passwords.

about:profiles shows only the newly created default profile.

Old profiles still exist in '~/.mozilla/firefox/####.default-release' but about:config does not find them.

Read https://support.mozilla.org/en-US/kb/recover-user-data-missing-after-firefox-update Not helpful.

I can find old versions of login-backup.json and key4.db. , but they seem to be out of date.

Upgraded from Ubuntu 20.04 LTS to Ubuntu 22.04 LTS. This forcibly converted Firefox to a "Snap" version. The new version won't find or use any of the old profile information. So I've lost all my passwords. about:profiles shows only the newly created default profile. Old profiles still exist in ''''''~/.mozilla/firefox/####.default-release'''''' but about:config does not find them. Read '''https://support.mozilla.org/en-US/kb/recover-user-data-missing-after-firefox-update''' Not helpful. I can find old versions of '''login-backup.json''' and '''key4.db. ''', but they seem to be out of date.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The snap version uses a different location path for the profile folder.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

You can find the full installer of the current Firefox release (103.0.2) in all languages and all operating systems here:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.