Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Firefox Tabs

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

duplicate of /questions/1386208 earlier thread that was moved from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to (desktop) Firefox section as you have macOS

I keep getting this page (see attached) every time I search for something on the newest Firefox. I have reinstalled the app and restarted my mac mini

duplicate of [/questions/1386208] earlier thread that was moved from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to (desktop) Firefox section as you have <b>macOS</b> I keep getting this page (see attached) every time I search for something on the newest Firefox. I have reinstalled the app and restarted my mac mini
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi James vào